Pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével

pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével

Körmöczi Zoltán ban Fejérdy Pál Szerkesztő: Dr. Hermann Péter A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Barabás józsef, Dr. Bánóczy jolán, Dr. Dobó pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével csaba, Dr. Divinyi tamás, Dr.

Fábián Gábor, Dr. Fazekas andrás, Dr. Fazekas árpád, Dr. Fábián tibor, Dr. Gera istván, Dr. Hegedüs Csaba, Dr. Kaán miklós, Dr. Kocsis s.

Much more than documents.

Gábor, Dr. Márton ildikó, Dr. Nagy Ákos, Dr. Nagy gábor, Dr. Nagy katalin, Dr. Németh Zsolt, Dr. Orosz mihály, Dr. Piffkó józsef, Dr. Radnai Márta, Dr. Rózsa Noémi, Dr. Schiff tamás, Dr. Sculean anton, Dr. Spielman andrew, Dr. Tarján ildikó, Dr.

Tóth Zsuzsanna, Dr. Varga gábor, Dr. Vágó péter, Dr. Windisch Péter, Dr. Zelles tivadar Szerkesztőség: Budapest, Szentkirályi u. Fogpótlástani Klinika Tel. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Postacím: Budapest. Práger Nándor, Dr. Gorzó István, Dr. Pásztor Norbert, Dr. Kőnig-Péter Anikó, Dr. Várnagy Ákos, Dr. Bakó József, Dr. Bágyi kinga, Dr. Jenei Attila, Dr. Hegedűs Csaba A fogászatban alkalmazható keresztkötött hialuronsav alapú hidrogélrendszerek szintézise és hatóanyag leadásának vizsgálata Esetismertetés 82 Dr.

Sápi Béla, Dr. Nemes Júlia, Dr. Gera István, Dr. Bognár Vera Lili, Dr. Kristóf Vera, Dr. Istók Róbert, Dr. Vizsgálatot végeztünk férfiak körében a szájüregi egészségállapot felmérésére és annak kiderítésére, van-e összefüggés e között és a szocio-demográfiai tényezők, valamint a dohányzás között.

A DMFT indexszel szignifikáns összefüggést mutatott az életkor, az iskolázottság, a foglalkozás, a plakk mennyisége, a szondázási mélység és a vérzés szondázásra gyakorisága. A parodontológiai állapotot az iskolai végzettség, a foglalkozás és a lakóhely befolyásolta.

A dohányzás szignifikáns összefüggést mutatott a plakk-indexszel és a szondázási mélység átlagával. A megvizsgált férfiak szájüregi egészségi állapota alapján nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével motiválásra.

Kulcsszó: DMF, fiatal férfiak, középkorú férfiak, parodontológiai állapot, szondázási mélység, vérzés szondázásra Pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével Számtalan pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével és tanulmány foglalkozik a gyermekek fogazati állapotával, de a felnőttek, főként a férfiak vonatkozásában sokkal kevesebb adat található a szakirodalomban.

Bizonyítékok vannak azonban arra, hogy a rossz fogazati és parodontológiai állapot hatással lehet a beteg általános állapotára is; különböző szisztémás betegségek feltételezett oka lehet fogazati góc [1, 3, 13, 17].

Az utóbbi években az is felmerült, hogy a gyermeket akaró párok körülbelül egyötödét érintő infertilitás is összefüggésben lehet a szájüregben fennálló kóros folyamatokkal, krónikus gyulladásokkal férfiak esetében [19]. Ennek alapján a krónikus periapikális gyulladás és a fogágybetegség felderítésének és kezelésének különös hangsúlyt kell kapnia a fogorvosi ellátásban.

Vizsgálatunk célja volt felmérni olyan fiatal felnőtt fér fiak kariológiai és parodontológiai állapotát, akik infer tilitás miatt kerestek fel andrológiai szakrendelést. To vábbi célkitűzés volt összefüggést keresni a szociodemográfiai tényezők és a dohányzás, valamit a fogazati és parodontológiai paraméterek között.

Wolfgang Köbel természetgyógyász :Az inzulinrezisztencia alternatív terápiás kezelése

Anyag és módszer Vizsgálatunkban férfi vett részt, akik a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem andrológiai szakrendelésén jelentek meg, mert fertilitási problémákkal küzdöttek. Kizárólag egyébként egészséges férfiakat vontunk be a vizsgálatba.

  1. Calaméo - Tanevkonyv SE /13
  2. Akinek a nagymama pikkelysömör gyógyította
  3. Megmondom a titkát, édesem a dalnak: Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
  4. Но Беккера интересовало отнюдь не это уродство.
  5. Его взгляд скользнул по стройной фигурке, задержался на белой блузке с едва различимым под ней бюстгальтером, на юбке до колен цвета хаки и, наконец, на ее ногах… ногах Сьюзан Флетчер.
  6. Сьюзан понимающе кивнула.

Azokat, akik valamilyen belgyógyászati betegségben szenvedtek és azokat, akiket a fogászati vizsgálat előtt antibiotikum profilaxisban kellett volna részesíteni, kihagytuk a felmérésből.

A betegeket tájékoztattuk a fogorvosi vizsgálat lehetőségéről, akik ezután önkéntesen vettek részt a vizsgálatban, aláírva a beleegyező nyilatkozatokat.

Semmelweis Kiadó www.

A személyes adatok rögzítése után a résztvevők kérdőíven nyilatkoztak iskolai végzettségükről, foglalkozásukról, esetleges káros szokásaikról, mint a dohányzás. A fogazati státusz felmérését WHO [12] útmutatások szerint végeztük, a bölcsességfogakat kihagyva a vizsgálatból.

ekcéma gyógyítása házilag hogyan lehet gyógyítani a seborrhea és a pikkelysömör

A megvilágításhoz fogorvosi lámpát használtunk. Rögzítettük a karieszes, tömött, hiányzó, koronával ellátott fogakat és a még szájban látható radixo- Érkezett: február 9.

Elfogadva: február Ez utóbbiakat is tartalmazza a DMF-index.

Szalay u.

A pa ro - dontális elváltozások jellemzésére a következő mu ta tó kat használtuk: Silness-Löe plakk-index, fogkőgyako ri ság, szondázási mélység, vérzés szondázásra. A plakk-in - dexet a Ramfjord fogakon [16] határoztuk meg; négy fogfelszínen, 0 3 skálán értékeltük [18]. A látható fogkő jelenlétét foganként rögzítettük, tekintet nélkül annak mennyiségére. A szondázási mélységet a marginális ínyszél és a szulkusz legmélyebb pontja között milliméteres skálán mértük, minden fog körül hat helyen mezio-bukkálisan, bukkálisan, diszto-bukkálisan, diszto-lingválisan, lingválisan és mezio-lingválisan.

A vérzést szondázásra pozitívnak tekintettük, ha a szondázás után 15 másodpercen belül jelentkezett a fog bármelyik felszíne mellett [11]. A statisztikai elemezéshez a vizsgált személyeket ötéves korcsoportokra osztottuk. Iskolai végzettség alapján külön csoportba kerültek a csak általános iskolát végzettek, a szakmunkás képzésben résztvevők, az érettségizettek és a felsőfokú főiskola, egyetem végzettséggel rendelkezők.

A foglalkozásokat három kategóriába soroltuk: fizikai munkás, szellemi dolgozó és egyéb, az előzőekhez nem sorolható foglalkozásúak.

megfázás után vörös folt a bőrön pikkelysömör kezelése a természetes út könyv

Külön csoportot alkottak a munkanélküliek. Megkülönböztettük a városban és falun élőket.

vörös foltok az arcon hogyan lehet gyógyítani pikkelysömör kezelése orális gyógyszerekkel

Statisztikai módszerek Az átlagok közötti eltérések kimutatására t-próbákat és egyszempontos variancia analízist alkalmaztunk normális eloszlás esetében, egyébként pedig a Mann Whitney és a Kruskal Wallis pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével. A minták normális eloszlását Kolgomorov Szmirnov próbával ellenőriztük.

Az adatok közt fennálló kapcsolatrendszert előzetesen Spearman-féle korrelációk számításával mértük fel. Eredmények A vizsgált személyek átlagos életkora 34,9 év volt, a legfiatalabb 25, a legidősebb 52 éves volt.

Összesen férfit vizsgáltunk meg, de az 50 év felettieket kihagytuk az elemzésből, így fő adatait dolgoztuk fel. A kariesz státusz tekintetében nem volt szignifikáns különbség a falun vagy városban élők, dohányosok és nem dohányzók között.

A csoportokon belüli különbségeket mutatják a P értékek; szignifikáns különbségek esetében jelöltük, mely csoportok értékei tértek el egymástól. A kariesz-index összetevői szerinti bontásban a következők: a szuvas fogak átlaga 1,89, a tömött fogaké 5,61, a hiányzóké pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével, a koronával ellátott fogak átlagos száma 0,87, a radixoké 0,54 volt.

pikkelysmr s hogyan kezelhetk népi gyógymódokkal hogyan rendelhet spray- t pikkelysömörhöz

A parodontológiai státuszt jellemző adatokat, mint plakk-index, fogkő-előfordulás gyakorisága, szondázási mélység, valamint vérzés szondázásra, és ezen adatok megoszlását életkor, iskolai végzettség, lakóhely és dohányzás szerint az II V. A 4 mm mély tasakok előfordulási gyakorisága különbözött ugyan a csoportokban, például kisebb volt a nem dohányzók esetében, de szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Megbeszélés A vizsgált populációban a fogak és a fogágy állapotát plakk-index, fogkőgyakoriság, szondázási mélység, vérzés szondázásra paramétereket tekintve pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével a szocio-demográfiai tényezők.

Magyar nyelvű Tanévkönyv - Semmelweis Kiadó

A fogazat és a fogágy állapota egyértelműen a legidősebb korcsoportban volt a legrosszabb. A dohányzás a plakk-indexszel és a szondázási mélység átlagával mutatott szignifikáns összefüggést.

Vizsgáltuk a fogmozgathatóságot és ínyrecessziót, viszont olyan kevés esetben fordult elő, hogy statisztikai elemzés nem készült. Kevés, a fiatal és középkorú férfiak fogazati állapotára koncentráló közlemény található a szakirodalomban. A hazai teljes populációra vonatkozó felmérés ben történt [10]. A szerzők más korcsoportokat alkalmaztak, de az akkori DMFT-átlagok 12,28 a éveseknél, 14,73 a éveseknél valamivel ma - gasabbak voltak, mint a jelen populációban 9,85 a 25 29, és 10,40 a éveseknél.

A különbség oka valószínűleg az, hogy a jelen vizsgálatban a férfiak egyharmada felsőfokú végzettségű volt és szellemi foglalkozásúként dolgoztak [2].

Ausztráliában katonának jelentkezők fogazati pikkelysömör kezelése Abraham Babich módszerével mérték fel ban [7].

A jobban iskolázottak és magasabb jövedelműek itt is jobb fogazati státuszt mutattak, de a legfontosabb pozitív hatása a fogak állapotára a fluoridos ivóvíz fogyasztásának volt.

Uploaded by

Megismételve a felmérést, ban is hasonló eredményeket találtak [8]. Egy másik vizsgálatban középkorú felnőttek fogazatát mérték fel Sanghajban, Kína gazdasági központjában, ben.

Az életkor év között volt, a férfiak DMFT értéke 4,4 volt, jóval alacsonyabb az általunk ismertetett értéknél.

Lásd még