Álom vörös folt a lábán

Krúdy Gyula: Álmoskönyv - Tenyérjóslások könyve
No shave november? Legyen szó a borotválkozás ideiglenes abbahagyásáról vagy éppen már meglévő arcszőrzetről, mindenképp érdemes figyelni annak ápolására is.

Márkus Emília álma Évek óta hordja magában az álmát a nemzet nagy művésznője: Sziklás, sötét, félelmetes tájra tévedt.

A pokol előtornáca volt ilyen. Siránkozott a szél, átkot mormogott a távoli mennydörgés, vad féktelenséggel harsogott valahol a láthatatlan tenger. Az álmodó szívére lassan a legnagyobb szorongás ereszkedett. A bánatot kétségbeesés követte. Majd szörnyű félelem ringott a szívében. A névtelen félelem elől az álmodozó menedéket keresett.

A baljóslatú tájon bukdácsolva: végre egy barlanghoz ért, amelyet szerencsére üresnek talált. Alig álom vörös folt a lábán meg a barlangban, szörnyű égiháború, szinte földindulás támadt.

És amint a borzalmas percben az álmodó kipillantott a barlangból: észrevette kisebbik leányát, akit egy ismeretlen, vadkülsejű, állatbőrbe öltözött férfi ragadott magával a tenger felé. Az álmodó habozás nélkül kisebbik leánya után rohant, többször elbukott, talpra állott, de leánya és a vadember mind távolabb tűntek piros kerek foltok a lábán félelmetes sziklák között. Az álmodó felsikoltott… Megfejtés Miután ismerjük az álmodó személyét, nem kell alkalmaznunk a sablonos megfejtést.

A művésznő az életét a színpadon tölti, ahol gyakorta fordulnak elő ily álom vörös folt a lábán díszletek, tájak. De jelent váratlan, bús hírt, levelet is. Ámde nyomon követi az aggodalom érzését, amely mindig örömet jegyez. Félelem, a legrégibb könyvek szerint szerencsés szerelem mutatója, amely ez álomban egyelőre nem érthető.

Bukdácsolva járni: jegyzi, hogy sokat várunk szerencsénktől. Barlang minden könyvben titok felderítését mutatja. Minél mélyebb a barlang, annál nagyobb a titok. Most elérkeztünk az álom szívéhez.

Egy álomfejtő elárulta, mit jelent 5 gyakori, durva rémálom

Az álom többi része: vadember; lehet minden férfi, ha anya álmodja. Rohanni, elbukni, felállni: mindennapi élet. Felsikoltani: hétköznap. Mindenesetre jó álom. Fejtése: az álmodónak sok öröme lesz leánya és egy ismeretlen férfi ismeretsége révén.

Honthy Hanna álma Amikor a Tündérek cselédjé-nek főpróbája volt, aznap történt. Egész nap dolgoztam, próbáltam, s ugyanaznap tárgyalásokat is folytattam Beöthy László vezérigazgató úrral a szerződésemről.

Este halottfáradtan kerültem ágyba.

ÁLOMFEJTÉS

Ahogy elaludtam, álmodni kezdtem. Nagy, fehér márványfalú terem közepén állt egy hatalmas baldachinos ágy. A mennyezetről óriási színes üvegű lámpa vetett az ágyra csodálatosan szép reflexeket.

S az ággyal szemben egy üres nézőtér tátongott felém.

Egyszerre csak kinyílt egy szárnyas ajtó, s belépett rajta Beöthy László. Nagyon szomorú volt, s a frakkja fölött hófehér bő köpenyt viselt. Odajött az ágyamhoz, megfogta a kezem, és gratulált a sikeremhez. De az arca és a hangja nagyon szomorú volt. Az uram lesegítette Beöthyről a fehér köpenyt, s odaültek mindketten az ágyam szélére. Beöthy László kártyát vett elő a zsebéből, játszani kezdtek. Nagyon sokáig játszottak, s olyan elkeseredetten küzdöttek, mintha életük lenne a tét.

Végre is Beöthy lett a vesztes! Felállt az ágy széléről, a kártyacsomót kettérepesztette, aztán nyakába kerítette a fehér köpenyt, megcsókolta a kezemet, s hirtelen eltűnt. Az uram akkor boldogan borult a nyakamba, és felkiáltott: Háromezret kapsz egy estére!

Azt hiszem, a szerződésem volt a tét, de ezt az uram már nem mondta. Megfejtés Miután az álomfejtő tudomása szerint színésznő álma a feladat, a középkorias álomfejtés mellőzhető, és dr.

álom vörös folt a lábán

Álom vörös folt a lábán a szükséges álom-kellékeket vesszük álom vörös folt a lábán az álmoskönyvből. Így: az ágy az álomban a legtöbb megfejtés szerint vágyat jegyez. Lámpa: újdonság.

Milyen betegségre utalnak a vörös foltok?

Kártya: a legrégibb megfejtések szerint nagy háború. Kártyázni és nyerni gazdagnak rossz; szegénynek jó. Szomorú ember mindig jó hírt hoz.

Kézcsók: ravaszság. Ezek volnának az álmoskönyvi fejtések, amelyek szerint az álmodó vágyakozik valamely háborúságra, amelynek megnyerésével jó hírt várna egy kis ravaszsággal. Az álmodó, még ha beteg volna is ágybanszívesen kockára tenné kártyán egészségét, hogy egy régi tervét megvalósítsa. A fehér kabátos férfi az álomban az az ideál, akitől sorsdöntő hírt várunk. Színésznő álma.

Magdi álma A városba indultam, s útközben egy harminc-negyven év körüli ismeretlen férfival találkoztam.

álom vörös folt a lábán

Rám nézett, folyton jött utánam, és beszélt hozzám. Többek közt azt mondta, hogy tetszem neki, és menjek el hozzá. Kávéháza van, ahol az asztalok szép zöld posztóval vannak bevonva.

A főutcán nagy körmenet állt, a lányok zöld ágakat lóbáltak kezökben. Egy ismerős lány jött szembe, és hozzánk csatlakozott, aminek nem örültem. Ezzel a lánnyal felmentünk egy házba.

Ültünk a szobában, egyszerre csak belépett az ismeretlen férfi nagy csomó könyvvel a kezében. Majd elájultam, amikor megláttam. Vizsgáztatni kezdett bennünket, olvasni kellett könyvből, de én alig bírtam, többször is hozzáfogtam, de nagyon akadozva ment.

10 Valóságban Megtörtént Álom [TOPLISTÁK]

Erre felébredtem. Megfejtés Szerelmi álom. Ismeretlen férfi jó hír, de jegyez titkos kívánságot is. Tetszeni nőnek : esős idő. Zöld posztó: ravaszság, csalárdság. Ismerős lány: irigység, féltékenység. Elájulni: megszerelmesedni. Könyvből akadozva olvasni: viszontagságos kaland. A csábítási álmok közül való, amelynek folytatása lesz. Különös figyelmet érdemel benne: a könyvből való olvastatás, amelynek jelentőségét talán csak az álmodó tudná megmondani.

álom vörös folt a lábán

Valamely férfi különös parancsát várja az álmodó. Bárdos Kata álma Egy nagyon jó barátommal sétáltam, aki arról beszélt, hogy néha, ha valami kedveset mondok: meg szeretne csókolni; kérdeztem tőle, hogy: mért nem teszi azt, álom vörös folt a lábán ő folyton csak azt mondta, hogy szeretne.

Erre én megfogtam a fejét, és egy csókban rohantunk végig a Rökk Szilárd utcán. A járókelők elkezdtek ordítani, hogy micsoda dolog ez, mikor a kapuhoz értünk, s a fiú azt mondta, menjünk az Üllői útra, ott nem lát senki, és megbeszéltük, hogy vasárnap délután 4 órára értem jön.

Otthon kérdezték, hogy hová megyek délután, de én dühös voltam, és nem mondtam meg. De mikor a fiú délután értem jött, velünk tartott a testvérem is. Mondtam a fiúnak, hisz maga nem tud csókolni, úgy csókol, mint az anyám meg az apám.

álom vörös folt a lábán

Megfejtés Csók: álmában szomorúságot jegyez.

Lásd még